adapazaribayanescort.com bandirma.escortlari.xn--6frz82g bolu1.escortlari.xn--6frz82g canakkale1.escortlari.xn--6frz82g tekirdagbayanescortlari.com corlubayan.escortlari.xn--6frz82g zonguldakescortbayanlarim.xyz tokatbayanescortlari.xyz tekirdagbayanescortlarim.xyz kutahyaescortbayanajansi.xyz tekirdagescortajansi.xyz sivas.escortlari.xn--6frz82g rizebayanescortlarim.xyz duzceescortbayanlari.xyz kutahyabayanescortlar.org rizeescortajansi.xyz

Proč vlastně místní akční skupiny vznikají?

Zapsáno: 28.01.2008 v 06.06

Lze říci, že vznik místních akčních skupin si vynutila situace, jaká dnes na venkově v EU i v ČR obecně existuje, tj. nutnost podpory rozvoje zdola a dále pak specifika více či méně koncepčního rozvoje venkova. Ucelená politika rozvoje venkova v České republice neexistuje. Dílčí aspekty se objevují v prohlášeních vlády nebo programech politických stran. Rozvoj venkova není v kompetenčním zákonu plně zakotven v žádném resortu. Pro rozvoj venkova neexistuje konkrétní národní zákon. Politiku rozvoje venkova tvoří pak soustava tzv. podpůrných nástrojů dnes už různých resortů a na různých úrovních, centrum, kraje, obce.

Posláním Místních akčních skupin je pak právě uskutečňování praktické stránky věci pro rozvoj příslušných venkovských oblastí.

Jestliže jako lidé, žijící v určitém regionu, chceme specificky místně přispět aktivně a účelně k rozvoji naší oblasti, musíme vytvořit jakési partnerství, které nám umožní „poznat, vytvořit, získat“. Tato praxe se ukázala jako vpodstatě jediná reálná metoda již v devadesátých letech 20.století v Evropě, osvědčila se a z hlediska stávající politické a geopolitické reálné situace se jeví jako velmi nutná, máme-li na zřeteli v pravém smyslu aktivní rozvoj a zkvalitnění života na venkově ve všech oblastech. Takže pojmenování MAS vzniklo z překladu anglického LAG, tj. Local Action Group, neboli místní akční skupina. Jednoznačně významově správnější, než překlad anglického označení LAG do českého Místní akční skupina by byl název „Skupina pro místní akce“. Právě o to jde ve skutečné činnosti a významu. Znamená to praktický užitek a reálné nasměrování - místní akce, místní zaměření, místní podněty zde žijících lidí, projekty pro rozvoj tady apod.

Nezbývá než poznamenat nutnost zásadně nehledat jakékoliv verbální či dějinné souvislosti s tzv. akčními výbory, které vznikaly a byly činné v České republice po druhé světové válce. Místní akční skupina znamená partnerství a nezištnou spolupráci zástupců ekonomického sektoru, veřejné správy a občanské společnosti za účelem rozvoje venkovských oblastí. Zkrátka, jak už bylo významově příhodněji řečeno, skupina pro místní akce. V dnešní době se v záležitosti rozvoje jedná už o zcela konkrétní zapojení se do tzv. systému LEADER.


« zpět na seznam článků